Jetzt!
Wechsel für
Heidelberg

wählen


6.11.

Oberbürgermeisterin
Theresia
Bauer

für Heidelberg

Theresia Bauer:
Teraz! Zagłosuj na zmiany w naszym mieście Heidelbergu

Drodzy międzynarodowi  mieszkancy Heidelbergu

6 listopada będą mieli Państwo okazję wybrać kurs, jaki obierze nasze miasto w ciągu najbliższych 8 lat. Jesteście Państwo ważną częścią miasta, ożywiacie Heidelberg i przyczyniacie się do szczególnej siły naukowej i gospodarczej jako studenci, naukowcy lub profesjonaliści. Swoim głosami  możecie wesprzeć konkretne zmiany w najbliższych latach: więcej mieszkań w przystępnych cenach, priorytet dla ruchu rowerowego, przestrzenie publiczne dostosowane do warunków cieplnych, otwarte przestrzenie dla różnorodnej kultury.

Jako Pani Burmistrz chcę zadbać o lepszą wspólnotę i konstruktywny udział całego społeczeństwa miasta. Oznacza to również jeszcze większe wlaczenie  perspektywy międzynarodowych obywateli Heidelbergu. W dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i konsekwentnie zorientowana na sprawy, którymi się zajmuje, chcę z Państwem współpracować, aby wprowadzić w życie najlepsze rozwiązania dla całego Heidelbergu.

Od ponad 20 lat reprezentuję Heidelberg w parlamencie Badenii-Wirtembergii. Od 2011 roku jako minister nauki, badań naukowych i sztuki przez ponad jedenaście lat pracowałam nad lepszymi warunkami dla nauki i kultury i czterokrotnie zostałam wybrany „Ministrem Nauki Roku“.

We wrześniu 2022 r. zrezygnowałam z pracy w rządzie państwowym, ponieważ całą swoją energię poświęcę naszemu miastu Heidelberg bez żadnych „jeśli“ i „ale“:
Chcę wziąć odpowiedzialność za Heidelberg jako Wasza  Burmistrz.
W tym celu proszę o Państwa zaufanie – i o oddanie głosu w dniu 6 listopada.
Theresia Bauer

Moje tematy

Ułatwianie przyjazdu międzynarodowym mieszkańcom Heidelbergu

Czy to studenci, naukowcy, czy specjaliści dla innowacyjnych firm w Heidelbergu: międzynarodowi specjaliści przyczyniają się do naukowej i gospodarczej siły Heidelbergu i ożywiają nasze miasto. Moim celem jest ułatwienie im dokowania w Heidelbergu. W tym celu będę konsekwentnie rozbudowywała struktury wsparcia i punkty kontaktowe dla międzynarodowych specjalistów i firm w mieście. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontakty z urzędami, poszukiwanie miejsc opieki nad dziećmi i mieszkań, czy też możliwości pracy dla partnerów – chcę stworzyć optymalne środowisko, które w niebiurokratyczny sposób wspiera międzynarodowość Heidelbergu.

Wzmocnienie innowacyjnej gospodarki

Ważnymi czynnikami napędzającymi gospodarkę Heidelberga w przyszłości są innowacyjny krajobraz naukowy miasta oraz firmy powstające w jego pobliżu. Inteligentne pomysły biznesowe są już dziś realizowane w praktyce – chciałbym jeszcze bardziej wzmocnić tę kulturę start-upów w interakcji między miastem a uczelnią.

Dobre pomysły nie mogą upaść z powodu przeszkód biurokratycznych. Dlatego chciałabym stworzyć w administracji kulturę sprzyjającą: z nieskomplikowanymi odpowiedziami i odwagą dla pragmatycznych rozwiązań.

Innowacyjne i młode przedsiębiorstwa potrzebują dobrej infrastruktury: przy przydzielaniu powierzchni handlowej wezmę pod uwagę zwłaszcza firmy rozpoczynające działalność i skonsoliduję oferty powierzchni dla młodych firm z branży twórczej. Będę również pracowała nad tym, aby kolejne części miasta zostaly szybko i niezawodnie podłączone do szybkiego internetu.

Promowanie współpracy miasta z nauką

Uniwersytet i instytucje badawcze, studenci i naukowcy kształtują miasto. Chciałabym, aby miasto stworzyło dla nich dobre warunki ramowe i bardziej angażowało ich w decyzje dotyczące polityki lokalnej. Dlatego chciałabym regularnie zapraszać przedstawicieli studentów do komisji miejskich – np. rady miejskiej – gdy zapadają decyzje dotyczące spraw studenckich.

Ponadto będę regularnie spotykała się z organizacjami akademickimi w celu oficjalnej wymiany. Dzięki blizszej wymianie między miastem, nauką i społeczeństwem obywatelskim można opracować lepsze rozwiązania dla wyzwań w Heidelbergu. Na przykład w temacie zdrowia.

Więcej kreatywnych przestrzeni otwartych dla Heidelbergu

Heidelberg jest najmłodszym miastem Niemiec i ma wszystkie składniki, których potrzebuje, aby być doskonałym domem dla żywego i kreatywnego ducha. Ale pomysły rozwijają się tylko tam, gdzie mogą znaleźć miejsce idla swego rozwoju. Więcej kreatywnych otwartych przestrzeni dla innowacyjnych projektów kulturalnych i twórczych, ale także więcej terenów sportowych i miejsc spotkań w przestrzeni publicznej są zatem szczególnie pilnymi problemami. Potrzebujemy więcej odwagi, aby pozwolić na tymczasowe zastosowania i po prostu wypróbować nowe rzeczy. W tym celu na lotnisku powinien powstać kreatywny kwartał, który pozwoli na rozwój nowych pomysłów. Dzięki temu w naszym mieście powstanie więcej miejsca dla różnorodnej, międzynarodowej kultury.

Przystępne cenowo i zróżnicowane mieszkania

Mieszkania w Heidelbergu muszą stac sie  przystępne cenowo! Szczególną uwagę należy zwrócić na te grupy, które mają szczególnie duże potrzeby – takie jak powiększające się rodziny lub osoby wykonujące zawody o średnich dochodach, np. pracownicy świetlic i domów opieki. Umowy najmu, nagrody koncepcyjne przyznawane przez miasto oraz aktywna polityka gruntowa pomagają w tworzeniu bardziej przystępnych cenowo mieszkań. Przy zagospodarowaniu nowych terenów chcę postawić na współpracę z deweloperami nastawionymi na dobro publiczne, takimi jak spółdzielnie mieszkaniowe. Szczególną rolę mogą odegrać również grupy budowlane i solidarne projekty mieszkaniowe – na rzecz przystępnych cenowo czynszów, a także różnorodności i miejskości w dzielnicach mieszkalnych.

Puste budynki na Patrick Henry Village, niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, chcę. szybko otworzyć je do pionierskiego użytku! W krótkim czasie odpowiednia liczba przystępnych cenowo pokoi.

W krótkim czasie mogłyby tu powstać niedrogie pokoje dla studentów lub mieszkania zakładowe, np. dla pracowników naszych przychodni.

Transport

Na rowerze lub pieszo, autobusem i pociągiem lub w ramach car sharingu – wiele osób jest już ekologicznie mobilnych w swoich codziennych podróżach. Aby jeszcze więcej osób w Heidelbergu i jego okolicach mogło łatwo przesiąść się na rower lub skorzystać z transportu lokalnego, potrzebujemy lepszej częstotliwości kursowania autobusów i pociągów, ciągłej sieci ścieżek rowerowych oraz większej liczby linii transportu lokalnego w okolicy. I musimy wreszcie usunąć zaległości w realizacji polityki transportowej Heidelbergu – począwszy od wyznaczenia ścieżek rowerowych, co do których podjęto już decyzję, poprzez stworzenie większej liczby stref uspokojonego ruchu, aż po rozszerzenie na cały obszarusługi car-sharingu. W ten sposób możemy połączyć skuteczną ochronę klimatu z lepszą jakością życia w przestrzeni publicznej i większym bezpieczeństwem dla wszystkich.

Ochrona klimatu

Konsekwencje globalnych zmian klimatycznych są wyraźnie odczuwalne również w Heidelbergu. Aby zapewnić zdrowie mieszkańcom Heidelbergu i uzyskać neutralność klimatyczną do 2030 roku, ochrona klimatu musi być najwyższym priorytetem! Nie możemy teraz tracić więcej czasu – tempo wdrażania musi być zwielokrotnione, wymaga to profesjonalnego zarządzania na najwyższym poziomie. Ochrona klimatu musi wreszcie stać się sprawą dla szefów, a to będzie wymagało ścisłej współpracy z zakładami komunalnymi, gminnymi spółdzielnia mieszkaniowa GGH i lokalni rzemieślnicy. Do 2030 roku wszystkie odpowiednie dachy budynków miasta, GGH i państwa będą całkowicie wyposażone w systemy solarne – pokryte nimi będą parkingi, podwórka szkolne, duże place. Zaopatrzenie w ciepło będzie wytwarzane w sposób całkowicie neutralny dla klimatu i zostanie podłączonych dodatkowo dodatkowych 30%  gospodarstw domowych. Dla lepszego powietrza w mieście, większego zacienienia i ochrony przed upałem posadzę do 2030 roku 30 tysięcy nowych drzew.

Menü