Jetzt!
Wechsel für
Heidelberg

wählen


6.11.

Oberbürgermeisterin
Theresia
Bauer

für Heidelberg

Theresia Bauer:
Nu! Stem voor verandering voor Heidelberg!

Beste Internationale Heidelbergers,

Op 6 november krijgt u de kans om te kiezen welke koers onze stad de komende 8 jaar gaat varen. U bent een belangrijk onderdeel van de stad, revitaliseert Heidelberg en draagt als student, wetenschapper of professional bij aan de bijzondere wetenschappelijke en economische kracht van Heidelberg. Met uw stem kunt u de komende jaren concrete veranderingen ondersteunen: meer betaalbare woningen, voorrang voor fietsverkeer, aan warmte aangepaste openbare ruimtes, open ruimtes voor een diverse cultuur.

Als burgemeester wil ik zorgen voor een betere saamhorigheid en een constructieve deelname van de hele stedelijke samenleving. Dit betekent ook dat het perspectief van de internationale burgers van Heidelberg nog meer moet worden geïntegreerd. In dialoog met alle belanghebbenden en consequent op de zaak gericht wil ik samen met u de beste oplossingen voor heel Heidelberg in praktijk brengen.

Al meer dan 20 jaar vertegenwoordig ik Heidelberg in het deelstaatparlement van Baden-Württemberg. Vanaf 2011 heb ik als minister van Wetenschap, Onderzoek en Kunst meer dan elf jaar gewerkt aan de beste voorwaarden voor wetenschap en cultuur en ben ik vier keer verkozen tot „minister van Wetenschap van het Jaar“.

In september 2022 neem ik ontslag uit de deelstaatregering omdat ik zonder mitsen en maren al mijn energie wil besteden aan onze stad Heidelberg:
Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor Heidelberg als uw burgemeester.
Hiervoor vraag ik uw vertrouwen – en uw stem op 6 november.
Theresia Bauer

Mijn onderwerpen

De komst van internationale inwoners van Heidelberg vergemakkelijken

Of het nu gaat om studenten, wetenschappers of specialisten voor de innovatieve bedrijven in Heidelberg: internationale specialisten dragen bij aan de wetenschappelijke en economische kracht van Heidelberg en revitaliseren onze stad. Mijn doel is om het hen gemakkelijk te maken om in Heidelberg aan te meren. Daartoe zal ik de ondersteunende structuren en contactpunten voor internationale professionals en bedrijven in de stad consequent uitbreiden. Of het nu gaat om de omgang met de autoriteiten, het zoeken naar kinderopvangplaatsen en appartementen of arbeidsmogelijkheden voor partners – ik wil een optimale omgeving creëren die de internationaliteit van Heidelberg op onbureaucratische wijze ondersteunt.

Versterking van de innovatieve economie

Belangrijke toekomstige motoren van de economie van Heidelberg zijn het innovatieve wetenschapslandschap in de stad en de bedrijven die in de omgeving daarvan worden opgericht. Ook nu nog worden slimme bedrijfsideeën in de praktijk gebracht – ik wil deze starterscultuur graag verder versterken in samenwerking met de stad en de universiteit.

Goede ideeën mogen niet mislukken door bureaucratische hindernissen. Daarom wil ik in de administratie een stimulerende cultuur tot stand brengen: met ongecompliceerde antwoorden en moed voor pragmatische oplossingen.

Innovatieve en jonge bedrijven hebben behoefte aan goede infrastructuur: ik zal specifiek rekening houden met startende bedrijven bij de toewijzing van bedrijfsruimte en het ruimteaanbod voor jonge bedrijven uit de creatieve industrie consolideren. Ik zal er ook voor zorgen dat meer delen van de stad snel en betrouwbaar op het hogesnelheidsinternet worden aangesloten.

Bevordering van de samenwerking tussen stad en wetenschap

De universiteit en onderzoeksinstellingen, de studenten en wetenschappers geven vorm aan de stad. Ik wil dat de stad goede randvoorwaarden voor hen schept en hen meer betrekt bij lokale beleidsbeslissingen. Daarom wil ik regelmatig vertegenwoordigers van studenten uitnodigen in stadscomités – zoals de gemeenteraad – wanneer er beslissingen worden genomen over studentenzaken.

Ik zal ook regelmatig bijeenkomen voor een geïnstitutionaliseerde uitwisseling met de academische instellingen. Door een nauwere uitwisseling tussen stad, wetenschap en maatschappelijk middenveld kunnen betere oplossingen voor de uitdagingen in Heidelberg worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld over het onderwerp gezondheid.

Meer creatieve open ruimtes voor Heidelberg

Heidelberg is de jongste stad van Duitsland en heeft alle ingrediënten in huis voor een levendige en creatieve geest. Maar ideeën ontwikkelen zich alleen waar ze een plaats kunnen vinden en zich kunnen ontplooien. Meer creatieve open ruimtes voor innovatieve culturele en creatieve projecten, maar ook meer sportruimtes en ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte zijn daarom bijzonder urgent. We hebben meer moed nodig om tussentijds gebruik toe te staan en gewoon nieuwe dingen uit te proberen. Daartoe moet op het vliegveld een creatief kwartier worden gecreëerd en moeten nieuwe ideeën kunnen groeien. Zo komt er meer ruimte voor diverse, internationale cultuur in onze stad.

Betaalbare en gevarieerde huisvesting

Wonen in Heidelberg moet betaalbaar blijven! Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de groepen die bijzonder grote behoeften hebben – zoals opgroeiende gezinnen of beroepsbeoefenaren met een middeninkomen, bijvoorbeeld van kinderdagverblijven en verpleeghuizen. Erfpachtcontracten, concepttoekenningen door de stad en een actief grondbeleid helpen om meer betaalbare woningen te creëren. Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden wil ik me richten op samenwerking met op openbaar welzijn gerichte ontwikkelaars zoals woningbouwcoöperaties. Ook bouwgroepen en solidaire woonprojecten kunnen een bijzondere rol spelen – voor betaalbare huren, maar ook voor diversiteit en stedelijkheid in de woonwijken. Ik wil de leegstaande gebouwen op Patrick Henry Village, waarvan sommige in zeer goede staat verkeren, snel openstellen voor pioniersgebruik! Een relevant aantal betaalbare kamers voor studenten of bedrijfswoningen, bijvoorbeeld voor het personeel van onze klinieken, zou hier in korte tijd kunnen worden gerealiseerd.

Transport

Met de fiets of te voet, met bus en trein of autodelen – veel mensen zijn al milieuvriendelijk mobiel op hun dagelijkse trajecten. Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen in en rond Heidelberg gemakkelijk kunnen overstappen op de fiets of het lokale vervoer, is er behoefte aan een betere bus- en treinfrequentie, een ononderbroken netwerk van fietspaden en meer lijnen voor lokaal vervoer naar de omgeving. En we moeten eindelijk de achterstand in de uitvoering van het vervoersbeleid van Heidelberg wegwerken – te beginnen met de aanwijzing van fietspaden waartoe reeds is besloten, meer verkeersluwe zones en een uitgebreide uitbreiding van autodelen. Zo kunnen we een doeltreffende klimaatbescherming combineren met een betere levenskwaliteit in de openbare ruimte en meer veiligheid voor iedereen.

Bescherming van het klimaat

De gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering zijn ook in Heidelberg duidelijk merkbaar. Om de gezondheid van de inwoners van Heidelberg veilig te stellen en in 2030 klimaatneutraal te zijn, moet klimaatbescherming een topprioriteit zijn! We mogen nu geen tijd meer verliezen – het tempo van de uitvoering moet worden opgevoerd. Dit vereist professioneel management op het hoogste niveau. Klimaatbescherming moet eindelijk een zaak van de bazen worden, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke nutsbedrijven, de gemeentelijke woningbouwvereniging GGH en de plaatselijke middenstand. Tegen 2030 zullen alle geschikte daken van de stad, het GGH en de staat volledig uitgerust zijn met zonnesystemen – parkeerplaatsen, schoolpleinen, grote pleinen zullen ermee bedekt zijn. De stadsverwarming zal volledig klimaatneutraal worden geproduceerd en er zullen 30% meer huishoudens worden aangesloten. Voor een betere lucht in de stad, meer schaduw en meer bescherming tegen de hitte zal ik tegen 2030 30.000 nieuwe bomen planten.

Menü